Peer Mediation

Am Respekt vun den aktuellen Covid-Bestëmmungen hat de PM-Team vum LRSL e Freideg, den 22. Januar 2021, eng kleng Feier am Festsall, fir deene neien Peer Mediateuren den Diplom vun hirer Ausbildung ze iwwerreechen. Nieft eiser Directrice, der Madame Remakel, war och d’Madame Matias vum SNJ bei eis komm, fir bei dësem Event derbäi ze sinn an dee neie Projet „S-Team“ ze presentéieren. 


Fotosgalerie