Logo Entrepreneurship N3 Site 2

   

  

Sustainable Entrepreneurial Schools Day - Remise vun der Auszeechnung « Entrepreneurial Culture »

Den 23. Oktober 2023 huet den drëtte " Sustainable Entrepreneurial Schools "Event stattfonnt. Am Nomëtten konnten sech déi interesséiert Schülerinnen a Schüler iwwert vill verschidden Aktivitéiten mat externe Partner austauschen. Dono konnt de Julien Lemmer, e vun de Pilier vun eisem LRSL-ActionTeam4Future a Schüler vun der 4e hat och Gelegenheet mat siwe Schüler aus anere Gebäier seng Erfarungen am "Sustainable Entrepreneurial Schools" Projet ze deelen. Fir de Ofschloss goufen 17 Lycéeë fir hir Efforten am Schouljoer 2022/2023 an dësem Projet ausgezeechent. 

Mir sinn immens houfereg op eise Lycée deen dëst Joer de héchste Label "Entrepreneurial Culture" zréck krut. Domat gouf eis ganz Communauté scolaire belount fir hier Aarbecht an hiert Engagement. Mir soen all deene Schüler a Enseignantë e grousse Merci déi sech engagéiert hunn fir eise Lycée zou enger Platz ze maachen wou Durabilitéit a Responsabilitéit een vis à vis vun dem aneren eng Roll soll spillen, wou Collaboration, Créativitéit an kritescht Denke bei de Schüler soll gestäerkt gi.

 


 

Logo Entrepreneurship

  


Zanter der Rentrée 2020-2021 hëlt eise Lycée um Projet « Sustainable entrepreneurial Schools» deel. Dëse Projet, eng Initiative vum Service de la Coordination de la Recherche et de l’Innovation (SCRIPT) an Zesummenaarbecht mat der Direction générale des classes moyennes, soll eisem Lycée Méiglechkeet ginn, sech am Beräich Nohaltegen Entrepreneuriat mat externe Partner aus der Wirtschaft auszetauschen. D’ Zil ass et, eis Schüler, duerch Workshopen, Stagen, Concours, Visitten an Challengen (Youth Start Challenge) zu responsabelen Schüler ze erzéien, am Respekt vun der Limitatioun vun de Ressourcen a si op sozial Ongerechtegkeeten opmierksam ze maachen.


https://www.entrepreneurship.lu


 

Remise Label “Sustainable Entrepreneurial School”

Am Schouljoer 2021/22, krut den LRSL den N3 Label beim Sutainable Entrepreneurial School Day, dat heescht déi beschten Auszeechnung fir Nohaltegkeet am Lycée.

Den 29. September 2022 huet déi 2. Verdeelung am Forum um Geesseknäppchen stattfonnt, wou d’ Direktiounen vu verschiddene Schoulen, d’ Coordinateuren an awer och d’ Schüler déi un dem Projet matgewierkt hunn invitéiert waren.

Eisen Lycée war mat insgesamt 10 Leit present. Ënnert hinnen 2 Memberen vum Fairtrade Comité, esou wei d' Coordinatrice vun hinnen, Memberen aus dem LRSL_actionteam4future an hier Coordinatrice an Zesummenaarbecht mat Youth4Planet souwéi 1 Schüler vun eis deen bei Luxskills matgemaach huet an 1 Schülerin déi LRSL Mini-Entrepreneuren vertrueden huet  esou wei d' Coordinatrice vum Projet an eis Directrice.

Mir kruten dëst Joer den N2 Label, dat heescht déi 2 bescht Auszeechnung. Mir soen allen Enseignanten, Schüler, dem Fairtrade Comité an dem LRSL_actionteam4future en groussen Merci fir hiert Engagement, esou wei eiser ganzer Direktioun.


 

Sustainable Entrepreneurial School - ENTREPRENEURIAL CULTURE

Septembre 2021


Le LRSL est heureux d’annoncer l’attribution de la plus haute distinction du label « Sustainable Entrepreneurial School - ENTREPRENEURIAL CULTURE ». Un grand merci à tous les élèves qui ont contribué à cette réussite! 


Men.lu - Remise des premiers labels du projet « Sustainable Entrepreneurial School »