Babysitter Ausbildung am LRSL

Description


Den 4. an 6. Oktober 2022 war Babysitter Ausbildung am LRSL. Dëst zesummen mat der Erzéiongs- an Familljeberodung vun der AFP- Solidarité-Famille Asbl.

Enner der Leedung vum Julia Koch, Mataarbechterin bei der AFP sinn 20 Schülerinnen an 1 Schüler  während 2 Nomëtteger bis owes 18h00  an der Schoul bliwwen fir drun deel ze huelen. RESPEKT

Wesentlech Informatiounen am Beräich vun der Entwécklung an Entwécklungsförderung   aus psychologescher an pädagogescher Siicht goufe vermëttelt.

D’Infirmière Nicole Keiser  huet eis Jugendlech dann nach iwwer Kannerkrankheeten, Verletzungen an Versuergen vun klenge Kanner informéiert.

Mir wënschen eise Schüler vill Erfolleg an vill Spaass bei hirer net ëmmer sou einfacher an verantwortungsvollen Beschäftegung.

 Retour aux articles