Opt eco

Option 1ère Economie autrement - Visite Raiffeisen den 14.11 zu Leideleng

Description


Den 14.11 hunn d’Schüler vun 1ère aus der Option Economie autrement um Programme Raiffeisen School deelgeholl.

Si krute vun der Madamm Fanny Schlesser, en Abléck an de Secteur bancaire a seng Evolutioun souwéi seng Perspektive fir d’ Zukunft. D’ Madamm Schlesser ass och op de Rôle vun der Bank an op hier Organes de contrôle agaangen. En Deel vun hirem Exposé goung iwwert Crowdfunding an Technologies financières. Zum Schluss huet d’ Madamm Schlesser nach déi verschidde Beruffen an der Bank virgestallt an hinnen och e puer Beispiller vu Parcours professionell ginn.

 Retour aux articles