sciences-humaines

Histoire


 

Wien? 5 super-motivéiert Enseignanten.

Wou? Geschichtsall an Bureau  um 3. Stack.

Wat? E schéin dékoréierten Sall a säin Equipement, den sech tip top eegent fir d´Geschicht esou richteg erliewbar ze maachen.

Eng Bibliothéik matt en etlechen schéinen Bicher, Revuen, DVDen a Luxemburgensia... et ass wierklech derwaert fir emol bei eis laanscht ze kommen!

Professeurs

Carlo KINN

David VITALI

François SCHOLER

Martine RICHARD

Nadia LUCARELLI