L'offre scolaire au Lycée Robert-Schuman

Notre lycée offre l'enseignement secondaire de la classe de 7e d'orientation jusqu'aux classes de 1re pour toutes les sections sauf E (Beaux Arts) et F (Musique). L'horaire est celui de la journée continue allant de 7.55 à 13.55 heures. Nos effectifs varient entre 750 et 800 élèves.

En savoir plus sur notre lycée

              


Sortie MTB mat der 1re optioun Sport


Frëschkëscht

Die "FrëschKëscht" im Saarländischen Rundfunk

 

https://www.sr.de/sr/fernsehen/sendungen_a_-_z/uebersicht/wims_grenzenlos/index.html?fbclid=IwAR0WMSdEneLjAHp2KzDfD39yW_Dl4Ec4gABD7evKp8wM7pRUcMu6qmndRzI

 

Website: www.freschkescht.lu
Email:
Facebook: www.facebook.com/freschkescht


IMG 0242

Remise iPad 2020/201
 

Am Ufank vum Schouljoer 2020/21 huet de Lycée Robert-Schuman seng iPad Klassen weider ausgebaut. Vum 21.- 23. September kruten d'6e an 3A* Schüler hiren iPad am Festsall vum Lycée iwwerreescht. D'Remise war op dräi Owender verdeelt fir déi aktuell Covid- Mesuren kënnen anzehalen. 

Am Kader vum Projet One2one kënnen elo all 6e bis 4e Schüler, d'Klassen 3A* an 2A* den iPad an hirem Cours notzen.


Projet "One2one" iPad


Actualités