L'offre scolaire au Lycée Robert-Schuman

Notre lycée offre l'enseignement secondaire de la classe de 7e d'orientation jusqu'aux classes de 1re pour toutes les sections sauf E (Beaux Arts) et F (Musique). L'horaire est celui de la journée continue allant de 7.55 à 13.55 heures. Nos effectifs varient entre 750 et 800 élèves.

En savoir plus sur notre lycée

              


Einführungsarbeit in Procreate, iPad - 6C16CL + 6C2


Comic-Überarbeitung von Fotos


Fotogalerie


Back to the roots 2021.jpg

 


Back to the Roots 2021

 

Den Event 'Back to the Roots' vum 26. Mäerz 2021 ka wéinst den aktuelle sanitäre Mossnamen vum Covid-19 net am Festsall vum LRSL stattfannen. Den Austausch vu fréiere Schüler mat de Primaner fënnt dofir dëst Joer an digitaler Form statt. Fir weider Informatiounen kënnt dir iech un d' Madame Mireille Lux wenden.


Babysitter Ausbildung am LRSL

Den 26 an 28 Januar 2021 war Babysitter Ausbildung am LRSL.Dëst zesummen mat der Erzéiungs- an Familljeberodung vun der AFP- Solidarité-Famille Asbl.

Enner der Leedung vum Marylène Marques, Psychologin bei der AFP sinn 19 Schülerinnen wärend 2 Nomëtteger bis owes 18h00 an der Schoul bliwwen fir drun deel ze huelen. RESPEKT

Wesentlech Informatiounen am Beräich vun der Entwécklung an Entwécklungsförderung aus psychologescher an pedagogescher Siicht goufe vermëttelt. D’Infirmière Nicole Keiser huet eis Jugendlech dann nach iwwer Kannerkrankheeten, Verletzungen an Versuergen vun klenge Kanner informéiert.

Mir wënschen eise Schüler vill Erfolleg an vill Spaass bei hirer net ëmmer sou einfacher an verantwortungsvollen Beschäftegung.

Babysitting.lu
 


Actualités