L'offre scolaire au Lycée Robert-Schuman

Notre lycée offre l'enseignement secondaire de la classe de 7e d'orientation jusqu'aux classes de 1re pour toutes les sections sauf E (Beaux Arts) et F (Musique). L'horaire est celui de la journée continue allant de 7.55 à 13.55 heures. Nos effectifs varient entre 750 et 800 élèves.

En savoir plus sur notre lycée


Visitt vum Ierfgroussherzog Guillaume am LRSL


Kuerz viru sengem 40. Gebuertsdag war et de Wonsch vum Ierfgroussherzog Guillaume fir e puer Plazen ze besichen, déi hien a sengem Liewe markéiert hunn – dorënner och säi fréiere Lycée, wou hien en Deel vu senger Schoulkarriär verbruecht huet.

E Mëttwoch, den 13. Oktober 2021, gouf hie mat grousser Spannung vun der ganzer Communautéit erwaart a  vun der Direktioun a fréiere Professeren an der Entrée empfaangen. Am Ufank vu senger Visitt stoung de Chimiescours vun der 2C um Programm,  wou d’Schüler flott Experimenter virbereet haten déi hien ënner hirer Uleedung ëmgesat huet. Weider goung et an déi nei Lounge vum SSE, laanscht den Europa-Eck an d’Sportshal, duerch d’Galerie an d’Bibliothéik bis bei 7C5 déi grad Däitsch haten. Uschléissend un dësen Tour duerch d’ Gebai konnten eenzel Schüler bei enger Table Ronde  am Festsall sech mat him austauschen. Si hunn e puer nei Aspekter vun der Schoul virgestallt, an hien huet hinnen e klengen Abléck a seng Erliefnesser am LRSL ginn. 

Weider Theme waren ënnert anerem d’Engagement vun de Schüler bei ausserschouleschen Aktivitéiten, déi nei Sektioun A « Langues, littérature et communication »,  d’Digitalisatioun an d’Corona-Pandemie. Mat ville flotten Impressioune goung sou dëse besonneschen Dag eriwwer.

Fotogalerie


Y4P und LRSL und mit dem Fahrrad für den Klimaschutz
 

Der Schulhof des LRSL war am Dienstag, den 12. Oktober 2021 Startpunkt einer Reise von Alessandra Barale und Max Hoffmann, zwei junge Luxemburger*innen, die sich mit einem speziell dafür ausgerüsteten Fahrrad und in Begleitung der Youth4Planet-Mitglieder Jörg Altekruse, Paul Thilges, Helen Breddy sowie eines Service-Fahrzeugs zur Klimakonferenz nach Glasgow auf den Weg gemacht haben. Gleichzeitig starteten 10 Schüler*innen des Lycée Technique d‘Ettelbruck mit ihren Lehrer*innen auf ihren Fahrrädern und einem zweiten „CreatiVelo“ zu dieser besonderen Sensibilisierungs-Aktion für den Schutz des Klimas und für mehr Nachhaltigkeit. Die Route führt über Maastricht, Eindhoven, Brüssel, Lille und Calais auf die „Insel“ und endet am 30.10.2021 in Glasgow, wo bis zum 12. November die Weltklimakonferenz COP16 stattfinden wird. Die „CreatiVelo“ sind mit Bildschirmen ausgestattet, die es möglich machen, Videos von Jugendlichen zu zeigen, die an den unterschiedlichen Orten entlang der Strecke https://www.facebook.com/youth4planet.luxembourg und instagram youth4planet luxembourg, am LRSL und an anderer Luxemburger Schulen in Workshops mit Youth4planet entstehen und entstanden sind https://luxemburg.youth4planet.com . Weitere Aktionen und Workshops rundum das „CreatiVelo“ sind dann bis zum 12. November 2021 in Glasgow geplant. Ab dem 3. November 2021 wird das Y4P-Team durch 4 Schüler*innen aus dem LRSL verstärkt, die insbesondere die Präsentation der entstandenen Videos im größten Kino von Glasgow moderieren werden.

Jugendliche zu ermutigen, sich zu engagieren und ihnen in der Welt eine Stimme für Nachhaltigkeit zu geben, ist das ambitionierte Anliegen von Y4P. Die Methode des Storytelling ermöglicht es ihnen, ihre Meinungen, Anliegen und Ideen festzuhalten und für ein größeres Publikum sichtbar zu machen. Das Projekt schafft den Rahmen für Jugendliche, ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren und Teil des Wandels hin zu einer nachhaltigeren Welt zu sein.
 


Sustainable Entrepreneurial School - ENTREPRENEURIAL CULTURE
 

Le LRSL est heureux d’annoncer l’attribution de la plus haute distinction du label « Sustainable Entrepreneurial School - ENTREPRENEURIAL CULTURE ». Un grand merci à tous les élèves qui ont contribué à cette réussite! 


Men.lu - Remise des premiers labels du projet « Sustainable Entrepreneurial School »


Sport am LRSL

  • Bouschéissen mat der Optioun 1re Sport
  • MTB Optioun Sport 2e
  • Toni Salomon vun der 7C5: zweet Platz beim Axxess Cross am Bambësch, Catégorie Minimes

 


Actualités