L'offre scolaire au Lycée Robert-Schuman

Notre lycée offre l'enseignement secondaire de la classe de 7e d'orientation jusqu'aux classes de 1re pour toutes les sections sauf E (Beaux Arts) et F (Musique). L'horaire est celui de la journée continue allant de 7.55 à 13.55 heures. Nos effectifs varient entre 750 et 800 élèves.

En savoir plus sur notre lycée

              


IMG 0242

Remise iPad 2020/201
 

Am Ufank vum Schouljoer 2020/21 huet de Lycée Robert-Schuman seng iPad Klassen weider ausgebaut. Vum 21.- 23. September kruten d'6e an 3A* Schüler hiren iPad am Festsall vum Lycée iwwerreescht. D'Remise war op dräi Owender verdeelt fir déi aktuell Covid- Mesuren kënnen anzehalen. 

Am Kader vum Projet One2one kënnen elo all 6e bis 4e Schüler, d'Klassen 3A* an 2A* den iPad an hirem Cours notzen.


Projet "One2one" iPad


Diplomiwwerreechung 2020

An Zäiten vun Covid-19  gouf d‘ Diplomiwwerreechung vun den Ofschlossklassen vum LRSL dëst Joer fir all Klass eenzel en Donneschdeg  2. Juli an e Freideg 3. Juli organiséiert. An der festlech ageriichter Sportshal vum Lycée kruten d’ Primaner, am Respekt vun de sanitären Bestëmmungen, virun hiren Elteren an Enseignanten vun der Direktioun hir Diplomer iwwerreecht. Mir wënschen hinnen vill Erfolleg fir hir Zukunft.

Fotogalerie
 

200702-0005
200702-0030
200702-0071

Visite virtuelle de notre lycée

 

La présentation Powerpoint ci-jointe vous fournit un aperçu sur notre philosophie ainsi que des informations d’ordre pratique entre autres sur l’organisation des classes de 7e.


Actualités