Logo 1 Hëllef Team

          

   

Gesondheet ass eis wichteg!
 

Och an der Schoulzäit kanns du duerch en onerwaartene Ëmstand an eng Situatioun kommen an der du Hëllef brauchs, an dann komme mir an Spill:

d´ Éischt Hëllef Team aus dem Lycée Robert-Schuman.

 

            

Jongen an Meedercher aus eiser Schoul leeschten am Noutfall 1. Hëllef. Eis Team besteet aus 16 Schüler, déi op all Noutfall virbereet sinn. Mat performantem Material betreien mir Persounen an Nout bis den Rettungsdéngscht op der Plaz ass. Niewent eise regelméissege Formatiounen organiséieren mir och aner Aktivitéiten ronderëm Themen Éischt Hëllef an Rettung. Et ass een dynamescht Team an et herrscht eng flott Atmosphär.