L'offre scolaire au Lycée Robert-Schuman

Notre lycée offre l'enseignement secondaire de la classe de 7e d'orientation jusqu'aux classes de 1re pour toutes les sections sauf E (Beaux Arts) et F (Musique). L'horaire est celui de la journée continue allant de 7.55 à 13.55 heures. Nos effectifs varient entre 750 et 800 élèves.

En savoir plus sur notre lycée

              


One2one - Les classes iPad au Lycée

Toutes nos classes de 7e seront équipées d’iPads après le congé de Carnaval dans le cadre du projet one2one. Les consignes sanitaires ne nous permettent pas d’organiser une cérémonie de remise avec signature du contrat et configuration de l’iPad. Voilà pourquoi nous avons organisé des permanences permettant de vous accueillir pour la signature du contrat. Un modèle peut être consulté sur https://portal.education.lu/cgie/INNOVATION/ONE2ONE « conditions et tarifs ». 

Les permanences sont organisées comme suit : 

  • Lundi 22 et mardi 23 février entre 14.00 et 17.00 heures 
  • Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 février entre 11.30 et 17.00 heures. 

Veuillez amener votre carte d’identité et le code IAM de votre enfant à cette occasion. L’accueil aura lieu à l’entrée principale du lycée, vis-à-vis du secrétariat. 


Attention : nouvelle organisation en semestres !


Pour toutes les classes de 7e à 2e ainsi que pour les classes CLIJA et CLIJA + le dernier jour de classe du 1er semestre est le vendredi 5 février 2021. Le 2e semestre commence le lundi 22 février 2021.

Les classes de 1re ont cours selon l’horaire normal pendant la semaine du 8 au 12 février 2021.

Suivi de l’enseignement après le congé de Carnaval :

  1. Toutes les classes de 7e, 6e, 5e et 1re ainsi que les deux classes CLIJA et CLIJA+ auront cours en présentiel du lundi 22 février au vendredi 2 avril inclus.
  2. Les classes de 4e, 3e et 2e continueront dans un rythme d’alternance entre l’enseignement à distance et le cours en présentiel selon le schéma suivant :

 

        22/02 -
26/02
01/03 -
05/3
08/03 -
12/03
15/03 -
19/03
22/03 -
26/03
29/03 -
02/04

Groupe A :

Toutes les classes de  4e, 3e A, 3e B et 3e C

À
distance
En
présentiel
À
distance
En
présentiel
À
distance
En
présentiel
             

Groupe B :

3e D1, 3e D2G; toutes les classes de 2e

En
présentiel
À
distance
En
présentiel
À
distance
En
présentiel
À
distance

 


Back to the roots 2021.jpg

 


Back to the Roots 2021

 

Den Event 'Back to the Roots' vum 26. Mäerz 2021 ka wéinst den aktuelle sanitäre Mossnamen vum Covid-19 net am Festsall vum LRSL stattfannen. Den Austausch vu fréiere Schüler mat de Primaner fënnt dofir dëst Joer an digitaler Form statt. Fir weider Informatiounen kënnt dir iech un d' Madame Mireille Lux wenden.


Babysitter Ausbildung am LRSL

Den 26 an 28 Januar 2021 war Babysitter Ausbildung am LRSL.Dëst zesummen mat der Erzéiungs- an Familljeberodung vun der AFP- Solidarité-Famille Asbl.

Enner der Leedung vum Marylène Marques, Psychologin bei der AFP sinn 19 Schülerinnen wärend 2 Nomëtteger bis owes 18h00 an der Schoul bliwwen fir drun deel ze huelen. RESPEKT

Wesentlech Informatiounen am Beräich vun der Entwécklung an Entwécklungsförderung aus psychologescher an pedagogescher Siicht goufe vermëttelt. D’Infirmière Nicole Keiser huet eis Jugendlech dann nach iwwer Kannerkrankheeten, Verletzungen an Versuergen vun klenge Kanner informéiert.

Mir wënschen eise Schüler vill Erfolleg an vill Spaass bei hirer net ëmmer sou einfacher an verantwortungsvollen Beschäftegung.

Babysitting.lu
 


 


LASURMALEREI 7C1

 

Fließende Helligkeitsabstufungen in lasierendem Farbauftrag auf Aquarellpapier

Schichtung eines einziges Farbtons

Räumliche Wirkung durch progressives Verblassen der Bildebenen


Fotogalerie


CO2 – Auer
 

Och wa Corona-bedéngt de Maker-Space am Moment keng Schüler empfänke kann, feelt et net un Projet-Iddien, déi an der Pandemie hëllefräich kënne sinn.

Ee sou e Projet hunn d’Organisateure vum Maker-Space elo ëmgesat andeems se eng „CO2 – Auer“ gebaut hunn. D’Zäre weisen dobäi awer net d’Auerzäit mee d’CO2 – Konzentratioun an der Loft. Besonnesch praktesch dobäi ass, dass ee mam groussen Zifferblat an den hellen LEDs och vu Wäitem scho gesäit op d’Loft nach frësch ass oder ee lëfte muss. D‘CO2 – Auer, déi mat engem Arduino-Minicomputer fonctionéiert an an engem 3D-gedréckte Gehais stécht, wäert deemnächst bausse vum Maker-Space opgehaange ginn.


Peer Mediation
 

Am Respekt vun den aktuellen Covid-Bestëmmungen hat de PM-Team vum LRSL e Freideg, den 22. Januar 2021, eng kleng Feier am Festsall, fir deene neien Peer Mediateuren den Diplom vun hirer Ausbildung ze iwwerreechen. Nieft eiser Directrice, der Madame Remakel, war och d’Madame Matias vum SNJ bei eis komm, fir bei dësem Event derbäi ze sinn an dee neie Projet „S-Team“ ze presentéieren. 


Fotosgalerie


Actualités