L'administration est fermée du 31.07.18 (11.00 heures) au 05.09.18 inclus.

 


L'offre scolaire au Lycée Robert-Schuman

Fréijoër 2018

Notre lycée offre l'enseignement secondaire de la classe de 7e d'orientation jusqu'aux classes de 1re pour toutes les sections sauf E (Beaux Arts) et F (Musique). L'horaire est celui de la journée continue allant de 7.55 à 13.55 heures. Nos effectifs varient entre 750 et 800 élèves.

En savoir plus sur notre lycée

 


Diplomiwwerreechung 2018

Eis Felicitatiounen un all Première-Schülerinnen a Schüler aus dem LRSL déi hiren Diplom en Donneschdeg de 05. Juli 2018 während énger feierlecher Zeremonie amTramsschapp kritt hunn. Mir wënschen hinne vill Erfolleg fir d‘Zukunkt.
 


Soirée "élèves méritants" 2018

E Freideg, de 6.Juli 2018 goufen d'Schüler vun deenen eenzelne Klassen vu 7e bis 2e aus dem Lycée Robert-Schuman fir hir excellent schoulesch Leeschtungen virun den Elteren an Enseignanten vun der Directioun ausgezeechent. Dernieft hu Schüler mat Theater a Musek fir éng feierlech Ambiance gesuergt. Eis beschte Félicitatiounen!
 


Schoulfest am LRSL

E Méindeg, den 9.Juli 2018 kruten d'Schüler aus dem LRSL während dem Schoulfest d'Certificater fir hiert grousst Engagement fir de Lycée iwwerreecht.Ob Theater, Schülercomité, Schülerzeitung, Éischt Hëllef Team, Fairtrade Comité, Parrains, Schuman-Tube, Museksensembel, Peermediatior, europäesch Aktivitéiten a Stagen, all des Aktivitéiten maachen de Profil vum LRSL aus. Hinnen dofir e grousse Merci.

 


ONE2ONE STORIES

l'ipad au sein des classes du Lycée Robert-Schuman


Link vidéo


Madame Haneen ZOABI au LRSL

Le 22 juin, la classe de 2CA du Lycée Robert-Schuman a eu le grand honneur d’accueillir Madame Haneen ZOABI, député palestinienne du Parlement israélien, la Knesset. Invitée par le Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient et accompagnée de sa coordinatrice, Madame Nathalie Oberweis, cette ancienne professeure a tenté de nous faire comprendre de manière très pédagogique et avec émotion la situation inextricable dans laquelle vivent les Palestiniens de cette région, la Palestine. Qu’ils soient à Gaza ou en Cisjordanie ou encore habitants d’Israël, ils doivent - d’après Madame Zoabi – être considérés comme étant les victimes d’un État nommé Israël, qui leur a enlevé leur terre et de plus en plus de droits, alors qu’Israël se considère et clame être un État démocratique. Pour elle, c’est de l’apartheid, du racisme, qui doit être puni!

Malheureusement, il n’y avait pas assez de temps pour répondre à toutes les questions, mais Madame Zoabi a surtout insisté sur l’esprit critique  que tout un chacun – et particulièrement les élèves - doit développer  afin d’appréhender des sujets aussi complexes sous divers angles et points de vue.

Lorsque l’année prochaine, le cours d’histoire traitera de cette délicate problématique, les élèves repenseront à cette très intéressante conférence de Madame Zoabi, que nous remercions chaleureusement.

 


« Future Festival »
 

De 6. Juli haten d’Schüler aus der Klass 2eD1 aus dem Lycée Robert-Schuman d’Méiglechkeet bei verschiddenen Atelieren um Future Festival an de Rontondes mat ze maachen. Aktivitéite wéi zum Beispill iwwert den zukünftege Schoulsystem, d’zukünftegt Liewen an der Gesellschaft, d’Ëmwelt, d’Technologie wéi och iwwert d’Participatioun. D’Aktivitéite waren op Diskussioune opgebaut fir dass d’Schüler hier eegen Iddien a Gedanken zu engem bestëmmten Thema mat deenen anere deele konnten. Lidra Fernando, 2CD1


Future-festival.lu


Ausflug vum Fairtrade Comité de 5. Juli 2018


Als Belounung fir hiren engagéierten Asaz am Laf vum Schouljoer 2017-18 konnten d’Schülerinnen a Schüler vum Fairtrade Comité de 5.Juli e klengen Ausfluch maachen an de Fräiliichtmusée Roscheider Hof zu Konz. Do hu si bei enger interessanter Féierung erliewe kënnen, wéi d’Leit an eiser Regioun virun iwwert 200 Joer geschafft, gewunnt a gelieft hunn. Besonnesch flott war et am Schoulhaus, wou si an deenen ale Bänke souzen an en Zäitsprong gemaach hunn vum Ipad bis bei d’Schifertafel. Duerno hu si selwer Hand ugeluecht andeems se Kären gemuel an aus dem Miel en Deeg gemaach hunn, deen als „Stockbrot“ iwwert der Glous vun engem selwer gemaachene Feier gebak gouf. An dem Hunsrücker Duerf, zwëschen deenen ale Bauerenhaiser matten an der Natur, hu se sech dat selwer gebaakten Brout gutt schmaache gelooss.

Roscheider Hof

     


 


29. Juni 2018


Schülerinnen aus der 3CD1 stellen Architektur an Architekten vun der Cité Judiciaire Luxembourg am Cadre vun hirer application pratique III an der éducation artistique vir.
 


Actualités