Description


Stage pluridisciplinaire zu Holzgau an Eisterräich fir 2e Schüler. 

Natur, Sport a Freed; do wou de Mënsch d'Natur bezwéngt, do wou de Lech säi Wee weiderfënnt, do wou den Charly de Rhythmus jodelt an natierlëch do wou d'Schüler sech an alle Wiederbedéngungen beweegen, dat am Reen, an der Sonn an am Schnéi!

 Retour aux médias