Olympiade mathématique belge

Halleffinall vun der Mathes Olympiad

Description


9 vun eise Schüler hunn sech fir d’ Halleffinale vun der Mathes Olympiad qualifizéiert:

Tim RODEN (7C1), Anna SCHROEDER (6CLC1), Fränz SINNER (6CLC1), Michel WELTER (6CLC1), Angelina KYSIL (5CLC1), Virginie HANSEN (4CLC1), Yannick DE BRUIJN (3BC1), Gabriel DIAS MARQUES (3C2), Gianni DI PAOLI (2BC2)

Félicitatioun fir dat gutt Resultat a weider esou!

Internetsäit

 Retour aux articles